Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig en veilig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van relaties en klanten. Hoe wij dat doen kunt u lezen in onderstaande privacyverklaring.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individueel persoon te identificeren of te benaderen Teamwork en/ of Dogsclusive verwerkt uw persoonsgegevens op basis van grondslag, uitvoering van de overeenkomst ( zie onze Algemene voorwaarden). Dit omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Om onze dienstverlening te kunnen gebruiken verwerken wij de volgende gegevens:
1. Uw voor-en achternaam
2. Uw geslacht
3. Uw adres postcode en woonplaats
4. Uw emailadres en uw ( mob.) telefoonnummer
(In overleg en alleen met uitdrukkelijke toestemming van u kunnen wij uw 06 nummer gebruiken in de whatsappgroep van uw cursus).

Wij bewaren uw persoonsgegevens zeer zorgvuldig en niet langer dan  wettelijk is toegestaan en alleen voor de voor ons strikt noodzakelijke doeleinden te bereiken waarvoor ze verzameld zijn. Vanuit wettelijke bewaartermijnen zijn wij verplicht uw gegevens die nodig zijn voor facturatie 7 jaar te bewaren.

Delen van gegevens met derden
Teamwork en/ of Dogsclusive verzameld uw gegevens puur en alleen daar waar ze voor bedoelt zijn en verstrekt ze nimmer aan derde partijen, behalve op grond van onze wettelijke verplichting 

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien aan te passen of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming tot gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de bescherming van uw persoonsgegevens. En u heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid naar uzelf of een derde partij van uw keuze. Aanvraag voor inzage, verwijdering, aanpassing  of gegevensoverdraagbaarheid e.d. via email info@kynologischtrainingscentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat u ook werkelijk degene bent die deze mail verstuurd vragen wij u om een kopie een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Hierop kunt u de MRZ strook, paspoortnummer en uw BSN nr. zwart maken ter bescherming van uw privacy gevoelige gegevens. 

Wij reageren zo snel mogelijk maar zeker binnen 4 weken op uw verzoek. Daarnaast rest ons nog u te melden dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, De Autoriteit Persoongegevens.E-mailen
Info