Locatie

Onze trainingslocatie is het Bartoleshûs te Visvliet.
We hebben hier groot buiten terrein en een binnen locatie (gymzaal) tot onze beschikking.


Omdat we hier te gast zijn hanteren we wel enkele huisregels;

  •  Alle honden die het terrein betreden dienen vooraf goed te zijn uitgelaten, het is niet toegestaan dat een hond zich ontlast of markeert op het terrein of in de trainingshal, gebeurt dit toch dan dient u dit zelf op te ruimen en schoon te maken en buiten in de vuilbak te deponeren. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, bij herhaling volgt verwijdering van het terrein. 
  • Ook geldt in het dorp een opruimplicht. Zorg er voor dat de buurt zich niet aan ons hoeft te ergeren!!
  • Honden zijn niet toegestaan in het gebouw, behalve in de trainingshal. Je kunt de hond in de auto laten of een bench meenemen, deze mag je in de hal zetten terwijl je iets nuttigt in de kantine of van het toilet gebruik maakt.
  •  Alle op het terrein aanwezige honden dienen aangelijnd te zijn en onder uw toezicht te staan en mogen niet onbeheerd worden achter gelaten.
  • Op het gehele terrein geldt een rookverbod.
  • Parkeren uitsluitend in de daarvoor bestemde parkeervakken in de buurt aan de rand van het terrein of op de parkeerplaats aan de Balkstreek.

E-mailen
Info